Op Paed in de media

In de Mei editie 2016 van de Friesland Post aandacht voor Gaasterland. En hoe ontdek je ons mooie Gaasterland leuker dan op een scooter, solex of sloep van Op Paed. Daar zijn ze bij ‘Friesland Post’ ook van overtuigd.

Op Paed Friesland Post mei ’16

Friesland Post 2016 ‘Blik op Gaasterland’

Ook in de media zijn we te vinden: in de zomer van 2013 op tv, varend in de ‘nieuwe’ (uitgebaggerde) Luts. Vlak daarna, met redacteuren van de Leeuwarder Courant met solexen op de ‘smaakroute’, een route langs Friese streekproducten (zie: arrangementen), en onlangs, in januari 2014, in de Gelderlander en binnenkort in meer regionale/provinciale kranten van het Wegener concern en HDC, getiteld “de Elfstedentocht op ……… manieren”.